wed
Osiągnięcia

Bartosz Szkołą Sukcesu w badaniach EWD

W badaniach edukacyjnej wartości dodanej (EWD) na podstawie danych z lat 2016-2018 Bartosz uzyskał miano Szkoły Sukcesu we wszystkich badanych kategoriach: humanistycznym, matematyczno-przyrodniczym, języka polskiego oraz matematyki.

Badania EWD odpowiadają na pytanie – Czy szkoła dobrze uczy? Edukacyjna wartość dodana to wskaźnik pozwalający ocenić efektywność kształcenia uczniów w danej szkole czyli przyrost wiedzy. Porównuje on dane na wejściu (egzamin gimnazjalny) z danymi na wyjściu (egzamin maturalny).

Jak odczytać wykres EWD?

Oś pionowa obrazuje wskaźnik EWD, a oś pozioma wynik egzaminu maturalnego. Punkt ich przecięcia oznacza przeciętną szkołę w Polsce, ze średnim wskaźnikiem EWD i przeciętnym wynikiem egzaminu maturalnego. Szkoły Sukcesu, posiadające wysoki wskaźnik przyrostu wiedzy (EWD) oraz wysoki wynik egzaminu maturalnego znajdują się w prawej, górnej ćwiartce. Wielkość owalu pokazuje dokładność danych – im więcej uczestników, tym lepsze dane oraz mniejszy (dokładniejszy) owal.

Wyniki Bartosza

W badaniach wskaźnika EWD dla przedmiotów humanistycznych Bartosz uplasował się w kwadrancie Szkoły Sukcesu, wyprzedzając szkoły powiatu tomaszowskiego a także uważane za najlepsze w województwie liceum Staszica w Lublinie.

W badaniach wskaźnika EWD dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych Bartosz podobnie jak liceum Staszica w Lublinie uplasował się w kwadrancie Szkoły Sukcesu, znacząco wyprzedzając szkoły powiatu tomaszowskiego oraz średnią województwa (linia przerywana na wykresie) pod względem przyrostu wiedzy oraz wyników maturalnych.

W badaniach wskaźnika EWD dla języka polskiego Bartosz uplasował się w kwadrancie Szkoły Sukcesu, wyprzedzając szkoły powiatu tomaszowskiego a także uważane za najlepsze w województwie liceum Staszica w Lublinie.

W badaniach wskaźnika EWD dla matematyki Bartosz podobnie jak liceum Staszica w Lublinie uplasował się w kwadrancie Szkoły Sukcesu, znacząco wyprzedzając szkoły powiatu tomaszowskiego oraz średnią województwa (linia przerywana na wykresie) pod względem przyrostu wiedzy oraz wyników maturalnych.

Są to wyniki, z których nasi uczniowie i nauczyciele są niezwykle dumni.

Źródło: http://ewd.edu.pl/