Inne,  Wydarzenia

BARTOSZ ZAPRASZA

Warto zostać uczniem Bartosza …

Dlaczego warto od nowego roku szkolnego dołączyć do szkolnej społeczności Bartosza? Powodów jest wiele. Przede wszystkim jest to szkoła z tradycjami, o ponad 100-letniej już historii. Oznacza to, że pielęgnujemy w niej wszystko, co dla naszych poprzedników stanowiło priorytety.                  Od początku istnienia szkoły stawiali oni na wysokie wyniki nauczania, i ten aspekt jest bezcenny dla nas także dziś. Nasi absolwenci od wielu lat uzyskują zdawalność na egzaminie maturalnym od 97 do 100 %, co wskazuje na wyniki wyższe niż w kraju, regionie, a tym bardziej powiecie o nawet 30%. Wielu naszych uczniów to stypendyści Marszałka Województwa Lubelskiego, Starosty, różnych stowarzyszeń lub fundacji. O wartości naszego liceum  świadczą liczne certyfikaty, w tym tytuły Srebrnej i Brązowej Szkoły w rankingu Perspektyw, przyznawane najlepszym szkołom w Polsce, czy też od wielu lat uzyskiwany tytuł Szkoły Innowacji. Szkoła dba o zapewnienie wychowania patriotycznego, naukę wartości, o które coraz trudniej w dzisiejszym świecie (za kulturę osobistą, postawę wobec życia nasi uczniowie zdobywają pochwały nie tylko w Polsce, ale też poza jej granicami).  Tradycja  to też bardzo szeroka oferta edukacyjna, obejmująca nie tylko zagadnienia dotyczące programu nauczania (np. w kółkach zainteresowań, warsztatach maturalnych), ale też poszerzająca pasje, hobby, co pozwala rozwijać talenty. W Bartoszu funkcjonują zespoły – muzyczny i wokalny, których członkowie zdobywają liczne nagrody na festiwalach i konkursach o randze ogólnopolskiej. W szkole doskonalą swoje umiejętności młodzi fotograficy, artyści- plastycy, uczestnicząc w różnych projektach i konkursach. Wielkie sukcesy należą też do utalentowanych sportowców, dzięki pracy naszych szkolnych trenerów, prowadzących rozmaite sekcje sportowe. Nie można pominąć szans realizowania się w działaniach społecznikowskich, co potwierdzają liczne akcje charytatywne, z których słynie Bartosz. Ale… sferę tradycji doskonale uzupełnia nowoczesność. Wkracza ona do szkoły coraz śmielej, przybierając różnorodne formy. W Bartoszu funkcjonuje nowatorska klasa akademicka o rozszerzeniu: język angielski, matematyka, fizyka, oraz przedmiotem dodatkowym “informatyka i programowanie”, realizowane są odważne, długofalowe projekty,  którymi objętych bywa nawet  ponad 200 uczniów, pozwalające na rozwijanie wiedzy lub jej uzupełnianie z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych. Nasza młodzież pracuje też w projektach naukowych realizowanych z zewnętrznymi instytucjami. Stale współpracujemy z wyższymi uczelniami. Szkolne pracownie zostały wyposażone w nowoczesne tablice multimedialne. W trudnych czasach pandemii świetnie sprawdza się praca zdalna, dzięki nowoczesnej platformie G Suite i aplikacji Classroom, które umożliwiają swobodne prowadzenie wideolekcji, przesyłanie prac, ich korektę itp.

Przyjaźnimy się z młodzieżą z Niemiec i Austrii a wyjazdy w ramach wymiany uczniowskiej należą do niezapomnianych przeżyć. W szkole liczy się nie tylko nauka i wychowanie. Uczniowie doskonale  bawią się w trakcie różnorodnych imprez, wycieczek itp. .

Już jako absolwenci z sentymentem odwiedzają mury szkoły i swoich nauczycieli.

Wiele o poziomie pracy Bartosza mówią  liczne artykuły na naszej stronie internetowej, czy  szkolnym facebooku.  Zachęcamy też do obejrzenia filmów promocyjnych, oddających atmosferę pracy w społeczności naszej szkoły.

Serdecznie zapraszamy do nas wszystkich, którzy oczekują że nauka w liceum będzie nie tylko efektywna, ale i przyjemna.

Dyrektor i grono pedagogiczne

I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim