• Konkursy,  Osiągnięcia,  Wydarzenia

  Talent w Bartoszu

  Organizatorem X Wojewódzkiego Konkursu Artystycznego 7. Talent jest VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Lublinie. W przesłuchaniach konkursowych w dniu 6.03.2020 r. naszą szkolę reprezentowali godnie Julia Stepaniuk, solistka zespołu wokalnego The One oraz Zespół Bartosz Band w składzie…

 • Radość absolwentów
  Osiągnięcia

  100% zdawalność w Bartoszu

  Mimo, że trwają już wakacje dla tegorocznych maturzystów okres pełnego odpoczynku rozpoczął się w pełni dopiero czwartego lipca, kiedy zostały ogłoszone oficjalnie wyniki tegorocznego egzaminu dojrzałości. Jak co roku, maturzyści z niepokojem oczekiwali na wyniki egzaminów pisemnych, zwłaszcza na uchodzącego…

 • Wręczenie dyplomów Szkoły Innowacji
  Osiągnięcia

  Szkoła Innowacji 2019

  Już po raz kolejny Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin i Lubelskiego Kuratora Oświaty zorganizowała i przeprowadziła konkurs  dotyczący innowacyjności działań lubelskich szkół, nagradzający i promujący te, które w nowoczesny sposób modernizują…

 • Klasa uniwersytecka
  Osiągnięcia,  Współpraca,  Wydarzenia

  Klasa uniwersytecka w naszej szkole

  Rozpoczęła się rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020, czas trudnych i ważnych wyborów. W tym kontekście chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na innowacyjną propozycję rekrutacyjną – klasę uniwersytecką o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym, jaką od nowego roku szkolnego I Liceum Ogólnokształcące im.…

 • Osiągnięcia

  Srebrna Tarcza 2019

  Sprawdzianem i potwierdzeniem jakości pracy szkół są nieodmiennie od wielu lat sukcesy ich uczniów. Jedym z miarodajnych wyznaczników poziomu efektywności pracy szkoły i źródłem jej prestiżu jest Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2019. Ranking ten ocenia wyniki uczniów na egzaminie…

 • wed
  Osiągnięcia

  Bartosz Szkołą Sukcesu w badaniach EWD

  W badaniach edukacyjnej wartości dodanej (EWD) na podstawie danych z lat 2016-2018 Bartosz uzyskał miano Szkoły Sukcesu we wszystkich badanych kategoriach: humanistycznym, matematyczno-przyrodniczym, języka polskiego oraz matematyki. Badania EWD odpowiadają na pytanie – Czy szkoła dobrze uczy? Edukacyjna wartość dodana to…