Konkursy

II Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Niemieckojęzycznej

Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych  powiatu tomaszowskiego  do udziału w II Powiatowym  Konkursie Recytatorskim  Poezji i Prozy Niemieckojęzycznej.

Cele konkursu:

 1. Promowanie wśród młodzieży kultury krajów niemieckojęzycznych.
 2. Doskonalenie poprawności językowej.
 3. Szerzenie zainteresowania nauką języka niemieckiego.
 4. Umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich umiejętności językowych i recytatorskich.

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych  z powiatu tomaszowskiego.
 3. Szkołę może reprezentować dowolna liczba  uczniów.
 4. Każdy uczestnik prezentuje jeden utwór poetycki lub prozatorski w języku niemieckim.
 5. Czas prezentacji utworu powinien wynosić od 3 do 5 minut.
 6. Prezentację   można   wzbogacić o elementy   teatralne: rekwizyty, podkład muzyczny, ruch i inne.
 7. W zależności od liczby i wieku uczestników oraz rodzaju prezentowanych utworów   Organizator może wprowadzić kategorie wiekowe lub podział na recytacje poezji i prozy.
 8. Recytację ocenia jury powołane przez Organizatora.
 9. Recytacje będą oceniane według następujących kryteriów:
  • poprawność językowa ( wymowa i akcent w języku niemieckim),
  • interpretacja utworu,
  • ogólny wyraz artystyczny i estetyczny,
  • stopień opanowania tekstu utworu.
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po wysłuchaniu wszystkich recytacji.
 11. Uczniowie, którzy zajmą I, II i III miejsce otrzymają nagrody rzeczowe i tytuł Laureata.
 12.  Wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymają dyplomy.
 13. Konkurs odbędzie się dnia 12 marca 2020 roku o godzinie 9.00 w Auli im. Dyrektora Józefa Rybickiego  w I Liceum Ogólnokształcącym  w Tomaszowie Lubelskim.
 14. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do dnia 21 lutego  2020 roku na adres Organizatora wypełnionej karty zgłoszeniowej  razem z dołączonym tekstem utworu.

Dane adresowe Organizatora:

I Liceum Ogólnokształcące  im. Bartosza Głowackiego 
ul. Wyspiańskiego 8
22-600 Tomaszów Lubelski
tel.: 84 664 24 45
e-mail: konkurs.niemiecki@bartosz.edu.pl

Koordynatorami  konkursu są nauczyciele języka niemieckiego: Anna Lal i Agnieszka Łasocha- Halusiak.