Klasa uniwersytecka
Osiągnięcia,  Współpraca,  Wydarzenia

Klasa uniwersytecka w naszej szkole

Rozpoczęła się rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020, czas trudnych i ważnych wyborów. W tym kontekście chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na innowacyjną propozycję rekrutacyjną – klasę uniwersytecką o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym, jaką od nowego roku szkolnego I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim będzie prowadziło we współpracy z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Przydział zajęć w tej klasie poza rozszerzeniami z matematyki i fizyki będzie uzupełniony o dodatkowe dwie godziny z matematyki i informatyki na poziomie olimpijskim. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że organizowana przez nas klasa jest wyjątkowa nie tylko w skali regionu, ale także całej Polski, gdyż takie rozwiązania funkcjonują przede wszystkim, jeżeli nie wyłącznie, w dużych miastach a dostęp do takich innowacji edukacyjnych dla mieszkańców prowincji jest ograniczony. 

   Inspiracją do powstania tej klasy była obserwacja wyników Olimpiady Informatycznej. Nigdy uczniowie naszego regionu nie uczestniczyli licznie w Olimpiadzie Informatycznej, ale od kilku lat do drugiego etapu tej olimpiady nie dostał się uczeń żadnej ze szkół z obszaru byłego województwa zamojskiego. Aby to zmienić nawiązaliśmy współpracę z najważniejszą w naszym regionie uczelnią prowadzącą edukacje w kierunku przedmiotów ścisłych czyli Uniwersytetem Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Ze strony UMCS opiekę nad klasą uniwersytecką objął nasz krajan, jednocześnie absolwent BARTOSZA, pan dr Jacek Krzaczkowski, adiunkt w Instytucie Informatyki UMCS oraz Katedrze Algorytmiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który między innymi jest inicjatorem Akademii Programowania UMCS – inicjatywy edukacyjnej skierowanej do uczniów wszystkich typów szkół, w ramach której co roku kilkuset uczniów, nie tylko z regionu, uczy się programować i doskonali swoje umiejętności programistyczne. Pan dr Jacek Krzaczkowski będzie prowadził w klasie uniwersyteckiej dodatkowe zajęcia z informatyki. 

Mamy nadzieję, że udało się nam zainteresować Państwa naszą inicjatywą. Wszystkim zainteresowanych tym innowacyjnym rozwiązaniem edukacyjnym w Zespole Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim proponujemy bezpośredni kontakt z jego opiekunami: