Inne,  Wydarzenia

Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć edukacyjnych i Dni Otwartych

Od dnia 12 marca 2020 roku do 25 marca 2020 r. zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zostały zawieszone zajęcia edukacyjne. Prosimy uczniów o pozostanie w tym czasie w domu, nie korzystanie zbiorowe z lokali gastronomicznych i obiektów sportowych  oraz stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Prosimy wszystkich uczniów, a szczególnie maturzystów o przeznaczenie tego czasu na czytanie lektur, samodzielne powtarzanie, utrwalanie i rozszerzanie zdobytej wiedzy, korzystając ze stron internetowych: cke.gov.pl, epodreczniki.pl oraz stron wydawnictw edukacyjnych WSIP, Nowa Era, Operon i innych. Prosimy też o śledzenie wiadomości na stronie: synergia.librus.pl i wykonywanie zadań zleconych przez nauczycieli. 

Planowane na dzień 20 marca 2020 r. Dni Otwarte nie odbędą się w tym terminie. Prosimy o korzystanie z informacji zawartych na stronach szkoły: lo-tomaszow.pl oraz bartosz.edu.pl

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego

Leszek Bober