Inne,  Wydarzenia

Minister Edukacji i Nauki – pan Przemysław Czarnek z wizytą w Bartoszu

23 kwietnia 2021 r. naszą szkołę odwiedzili szczególni goście. Wśród nich znaleźli się Minister Nauki i Edukacji Przemysław Czarnek, Poseł na Sejm RP – pan Tomasz Zieliński, dyrektor zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie – pani  Monika Żur, Starosta Tomaszowski – pan Henryk Karwan oraz Wicestarosta Tomaszowski – pan Jarosław Korzeń.  

Gości powitali dyrektor szkoły – pan Leszek Bober i wicedyrektor – pani Beata Grela. Pan dyrektor przedstawił przybyłym najważniejsze epizody z historii szkoły, wspomniał o szczególnych walorach architektonicznych budynku i otoczenia, przywołał sylwetki wybitnych absolwentów. Zwiedzanie szkoły rozpoczęło się od złożenia wieńca przy tablicach upamiętniających profesorów i absolwentów Bartosza, którzy oddali życie w obronie ojczyzny oraz upamiętniających rolę  szkoły jako szpitala polowego  w okresie wojennym. Następnie odbyło się spotkanie z uczniami w szkolnej Auli im. Józefa Rybickiego, gdzie goście obejrzeli fresk wykonany na 100-lecie szkoły przez Wiolettę Lewandowską. Pan Minister wykazał szczególne zainteresowanie przygotowaniem młodzieży do tegorocznego egzaminu maturalnego, ich zdaniem na temat nauki zdalnej – efektywnością tej metody, trudnościami z nią związanymi. W trakcie rozmowy panowie Starości wielokrotnie wspominali o szczególnej randze szkoły w rejonie, Poseł pan Tomasz Zieliński przywołał, jako absolwent,  swoje szkolne wspomnienia, zaznaczając dumę z faktu ukończenia naszej szkoły (której absolwentem jest też Starosta – pan Henryk Karwan). O zasługach uczniów Bartosza wspomniała też pani dyrektor Monika Żur. Rozmowy dotyczyły również inicjatywy zbudowania na terenie otoczenia szkoły łuku tryumfalnego upamiętniającego zarówno „Cud nad Wisłą”, jak też pobyt w Tomaszowie i szkole marszałka Józefa Piłsudskiego.

 Wizyta Ministra Edukacji i Nauki w Bartoszu zdecydowanie świadczy o dobrej opinii, jaką od lat cieszy się szkoła i dowodzi jej prestiżu w środowisku oświatowym.