Inne

Nauczanie w obliczu pandemii

 Od dnia 25 marca 2020 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego nauczanie zdalne odbywa się poprzez usługę G-suite. Szkoła jeszcze we wrześniu 2019 roku otrzymała od firmy Google pozwolenie na bezpłatne korzystanie z tego rozwiązania i testowo zostało ono uruchomione w klasach uniwersyteckich 1ap i 1ag. Uczniowie tych klas oraz nauczyciele otrzymali szkolne konta email do wykorzystania w celach służbowych. Po zawieszeniu zajęć w szkole w marcu pozostali uczniowie również otrzymali szkolne konta email, a wraz z nimi dostęp do usługi Classroom z aplikacją Meet.  Nauczyciele w szybkim tempie przeszli wewnątrzszkolne doskonalenie w zakresie korzystania z nowego narzędzia dydaktycznego. To rozwiązanie, nie tylko pozwala na kontakt wideo nauczycieli i uczniów, ale przede wszystkim umożliwia przesyłanie uczniom zadań do wykonania w domu, odbiera od nich wykonane zadania i przekazuje uporządkowane do nauczyciela, a następnie zwraca wraz z komentarzami i oceną uczniowi. Nauczyciel ma dostęp do wszystkich zadań, komentarzy i ocen, które są przyporządkowane do danego tematu lekcji w dowolnym czasie.  Aplikacje przesyła wybrane dowolne pliki znajdujące sie na komputerze i umożliwia prowadzenie dla uczniów prezentacji z komputera zarówno nauczycielskiego, jak i uczniowskiego, przy czym nauczyciel ma nadrzędne uprawnienia. Z zastosowaniem  tego rozwiązania w dniach od 2 do 8 kwietnia 2020 r. odbyła się próbna matura i planowana jest klasyfikacja końcowa klas III. Dzięki szkolnym kontom email komunikacja w szkole jest wygodna i bezpieczna. Koronawirus nie tylko niesie nam zagrożenie, ale też wymusza zmiany, które pewnie pozostaną w szkole po opanowaniu pandemii.