Inne

Rekrutacja 2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty oraz terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

W załącznikach znajdują się pełne informacje o terminach postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę kandydatów i rodziców o zapoznanie się z tymi informacjami. Szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji w I Liceum Ogólnokształcącym będą na bieżąco umieszczane na stronie szkoły.

Materiały są dostępne także na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.