Osiągnięcia

Srebrna Tarcza 2019

Sprawdzianem i potwierdzeniem jakości pracy szkół są nieodmiennie od wielu lat sukcesy ich uczniów. Jedym z miarodajnych wyznaczników poziomu efektywności pracy szkoły i źródłem jej prestiżu jest Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2019. Ranking ten ocenia wyniki uczniów na egzaminie maturalnym oraz olimpiadach przedmiotowych.

W tym roku, już po raz kolejny nasza szkoła zdobyła tytuł SREBRNEJ SZKOŁY 2019, znajdując się tym samym w grupie 500 najlepszych szkół średnich w Polsce.

Tak doskonały wynik cieszy społeczność szkolną i jest powodem dumy zarówno uczniów, jak też grona pedagogicznego. Jednocześnie staje się impulsem do kontynuowania sprawdzonych już metod pracy w kolejnych miesiącach.