Stypendia,  Wydarzenia

Stypendium Starosty

16 października 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyło się wręczenie dyplomów potwierdzających otrzymanie Stypendium Starosty za bardzo dobre wyniki w nauce. Jednym z warunków przyznania stypendium było uzyskanie za poprzedni semestr średniej ocen co najmniej 4.5. Z naszej szkoły Stypendium Starosty otrzymało 13 osób. Uczniowie otrzymali dyplomy z rąk Starosty Henryka Karwana oraz gratulacje od sekretarza powiatu Dariusza Czopa i dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Mariusza Kobiałki.