Gsuite for Education
Współpraca,  Wydarzenia

Umowa edukacyjna z Google

30 sierpnia Bartosz podpisał umowę na wykorzystanie najnowszych narzędzi edukacyjnych z firmą Google Inc. z siedzibą w USA. W ramach programu G Suite dla Szkół i Uczelni firma Google zapewnia bezpłatny dostęp do narzędzi biznesowych oraz edukacyjnych szkołom podstawowym, ponadpodstawowym i uczelniom wyższym typu non-profit w USA oraz w innych krajach. Bartosz pomyślnie przeszedł procedurę weryfikacyjną w USA oraz zakwalifikował się do programu.

G Suite dla Szkół i Uczelni

G Suite dla Szkół i Uczelni to zestaw zintegrowanych narzędzi obejmujący m. in. usługi poczty e-mail, kalendarza, dysku internetowego i czatu oraz aplikację edukacyjna Classroom, wspomagająca prowadzenie zajęć z wykorzystaniem usług internetowych. W skład usług podstawowych G Suite wchodzą m. in.:

  • Narzędzie Classroom (zajęcia)  – Classroom to usługa internetowa, dzięki której Użytkownicy mogą tworzyć grupy powiązane z konkretnymi zajęciami i w nich uczestniczyć. Za pomocą Classroom uczniowie mogą wyświetlać i przesyłać zadania oraz otrzymywać oceny od nauczycieli.
  • Poczta Gmail – Gmail to internetowa usługa poczty e-mail zapewniająca filtrowanie pod kątem spamu i wirusów. Wersja dla szkól nie wyświetla reklam.
  • Dysk Google (Gdrive) – Dysk Google udostępnia internetowe narzędzia, które umożliwiają Użytkownikom przechowywanie, przesyłanie i udostępnianie plików oraz wyświetlanie filmów. Klienci z co najmniej pięcioma kontami Użytkowników otrzymują też nieograniczoną ilość miejsca w usłudze Dysk Google.
  • Aplikacje biurowe Documents, Spreadsheets, Slides – to usługi internetowe, które umożliwiają Użytkownikom tworzenie, edytowanie, udostępnianie, wspólne opracowywanie, rysowanie i eksportowanie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji i formularzy oraz dodawanie do nich treści.
  • Formularze Forms – to narzędzie do zbierania informacji od użytkowników w sposób automatyczny
  • Kalendarz Google – to usługa internetowa służąca do zarządzania kalendarzami osobistymi, firmowymi i zespołu. Oferuje ona Użytkownikom interfejs umożliwiający przeglądanie kalendarzy, planowanie spotkań z innymi Użytkownikami, sprawdzanie informacji o dostępności innych Użytkowników oraz planowanie użycia pomieszczeń i zasobów.
  • Narzędzie do komunikacji Hangouts – Google Hangouts, Hangouts Chat, Hangouts Meet i Google Talk to usługi internetowe umożliwiające komunikację w czasie rzeczywistym między Użytkownikami.

W usługach podstawowych Gsuite dla Szkół i Uczelni nie są wyświetlane żadne reklamy. Dane klientów z usług podstawowych nie są używane do kierowania reklam (ani w usługach podstawowych, ani w dodatkowych).

Informacje dodatkowe