Inne,  Osiągnięcia,  Stypendia,  Wydarzenia

Wręczenie stypendiów i odznaczeń-wyróżnienie dla Bartosza

W piątek, 10 stycznia 2020 r. w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się szczególna uroczystość – 257 uczniów z terenu województwa lubelskiego szczególnie wyróżniających się w nauce i osiągnięciach szkolnych, otrzymało z rąk Wojewody Lubelskiego, pana  Lecha Sprawki oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty, pani Teresy Misiuk, stypendia Prezesa Rad Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020. Również wyróżniający się nauczyciele i pracownicy oświaty zostali na tym spotkaniu udekorowani Medalem za Długoletnią Służbę.

W uroczystości wzięły udział ważne osobistości życia politycznego i kulturowego naszego regionu, m.in. senator Jacek Bury, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego Zdzisław Szwed, przedstawiciele władz uczelni wyższych i związków zawodowych, a także dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice nagrodzonych uczniów. Powiat Tomaszowski reprezentował Sekretarz Powiatu – pan  Dariusz Czop.

W gronie wyróżnionych  znalazła się  też uczennica naszej szkoły Magdalena Okoń z klasy III c, która odebrała Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Bartosz tego dnia wyróżniony został w sposób szczególny, gdyż na specjalne zaproszenie Kuratora Lubelskiego, pani Teresy Misiuk, uroczystość uświetniona została programem artystycznym wykonanym przez uczniów naszej szkoły, przygotowanym przez panie Katarzynę Ważną i Beatę Grelę. Scenariusz widowiska słowno-muzycznego oparty był na priorytetach wychowania młodych ludzi- wartościach uniwersalnych i narodowej tradycji, do czego nawiązywały zarówno utwory muzyczne i poetyckie, jak też wiążąca całość narracja.

Widowisko w wykonaniu uczniów Bartosza zyskało wielki aplauz. Wykonawcy odebrali gratulacje od wielu gości i uczestników uroczystości, zaś w jej drugiej części zostali nagrodzeni przez widownię brawami na stojąco. Członkowie zespołów Bartosz Band i The One  oraz zespół recytatorów po raz kolejny udowodnili nie tylko talenty artystyczne, ale też autentyczne zaangażowanie w działalność szkoły.

Magdzie Okoń gratulujemy wielkiego sukcesu edukacyjnego, życząc jej wspaniałych wyników na dalszym etapie edukacji.

Zespołowi artystów dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły oraz podnoszenie jej prestiżu  środowisku lokalnym.