Dyrekcja

Dyrektorzy szkoły

Dyrektorem I Liceum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim jest mgr Leszek Bober, który pełni swoją funkcję od 2015 roku. Wicedyrektorem liceum jest mgr Beata Grela.

mgr Leszek Bober
Dyrektor liceum

Tel. (+48) 84 664 24 45
dyrektor@bartosz.edu.pl
leszekbober.pl

mgr Beata Grela
Wicedyrektor liceum

Tel. (+48) 84 664 24 45
wicedyrektor@bartosz.edu.pl

Na spotkania z dyrekcją zapraszamy po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie Szkoły.

Informacje o dyrekcji

  • Leszek Bober – doświadczony dydaktyk fizyki, autor ponad 30 podręczników i publikacji z fizyki. Czynny egzaminator OKE w Krakowie. Posiada tytuł Nauczyciela z Klasa przyznanego przez Gazetę Wyborczą oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz tytuł Nauczyciela – Lidera Innowacji. Za swoją działalność dydaktyczną został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.
  • Beata Grela – polonistka z dużym doświadczeniem dydaktycznym. Laureatka konkursu Nauczyciel na medal na szczeblu powiatowym. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej przez ministra edukacji za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Praca dyrektora

Dyrektor kieruje szkołą i reprezentuje ją w kontaktach zewnętrznych. Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły oraz przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole i odpowiada za ich bezpieczeństwo w czasie zajęć szkolnych. Dyrektor odpowiada za proces dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczy. Jest także: pracodawcą, zarządcą nieruchomości, organizatorem BHP w szkole, oraz zarządza jej budżetem.

Zakres obowiązków i odpowiedzialności dyrektora szkoły określają: ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.), ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.), ustawa Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) oraz przepisy szczególne.