Fakty i osiągnięcia

Bartosz od kilku lat zdobywa tytuł szkoły innowacji oraz tarcze w rankingu Perspektyw, posiadamy tytuł Szkoły z klasą oraz Szkoły Sukcesu. Te wyniki lokują nas w gronie najlepszych szkół w kraju
dyr. Leszek Bober

Fakty

Osiągnięcia naukowe

  • Srebrna Tarcza: Szkoła została wyróżniona znakiem jakości Srebrnej Tarczy w rankingu Perspektyw, oceniającym wyniki na egzaminie maturalnym oraz w olimpiadach przedmiotowych, znajdując się tym samym w grupie 500 najlepszych szkół średnich w Polsce.
  • Szkoła Innowacji: Szkoła sześciokrotnie zdobyła tytuł „Szkoła Innowacji” w programie certyfikacji pod patronatem marszałka województwa lubelskiego, prezydenta miasta Lublin oraz lubelskiego kuratora oświaty (w roku 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2013).
  • Szkoła Sukcesu: W badaniach edukacyjnej wartości dodanej (EWD) prowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych na terenie kraju Bartosz uzyskał miano Szkoły Sukcesu we wszystkich badanych kategoriach: humanistycznym, matematyczno-przyrodniczym, języka polskiego oraz matematyki.
  • Szkoła z klasą: Bartosz posiada tytuł „Szkoły z klasą” przyznany w ogólnopolskim programie zorganizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, Gazetę Wyborczą oraz portal gazeta.pl. Patronat nad akcją objął Prezydent RP.
  • Medale za zasługi dydaktyczne: W 2018 roku szkoła została odznaczona Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego oraz Medalem za Zasługi dla Tomaszowa Lubelskiego im. Tomasza Zamojskiego Założyciela Miasta.

Wyróżnienia historyczne

  • Koncepcja Zakładu Naukowego w Tomaszowie Lubelskim (tak w okresie międzywojennym nazywano Bartosza) zakładała utworzenie wzorowego ośrodka naukowo-wychowawczego z własnym kampusem, na wzór najlepszych, zagranicznych szkół nowego typu, takich jak francuska École des Roches, czy angielska Abbotsholme School
  • W 1928 roku, na rok przed rozpoczęciem zajęć w obecnym budynku, Naczelny Wizytator Higieny w Ministerstwie W. R. i O. P. dr Stanisław Kopczyński ocenił: „Jeżeli i nadal, w nowym budynku, dyrekcja włoży tyleż serca i rozumu w dbałość o zdrowie fizyczne i moralne młodzieży, co dotąd, będzie to jedna z najlepszych uczelni w Polsce.”
  • Prof. Bolesław Mizerski, nauczyciel Bartosza w latach 1919-22, po latach porównał naszą szkołę do legendarnego Liceum Krzemienieckiego, zwanego też Atenami Wołyńskimi. „Gimnazjum w czasie mojej bytności, gdy patrzę z odległości kilkoletniej, przypomina mi w pewnej skali Liceum Krzemienieckie.”
  • W okresie miedzywojennym działalność uczniowska w Bartoszu np. Bratnia Pomoc była stawiana za wzór w kraju i za granicą. Opisywały ją dokładnie gazety polskie a nawet tygodnik w Harbinie (Chiny).