Rada rodziców

Rada rodziców stanowi reprezentacje wszystkich rodziców uczniów szkoły.

Rada rodziców prowadzi działalność w zakresie doskonalenia organizacji pracy szkoły, poprawy warunków technicznych i wyposażenia szkoły, świadczenia pomocy socjalnej uczniom z rodzin najuboższych w miarę posiadanych środków budżetowych.

W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych (po jednym), wybrani w wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

Konto bankowe

Rada Rodziców I Liceum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim

32 9639 0009 3001 0004 1872 0001

Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim 
S.W.I.F.T. code: POLUPLPR 
IBAN: PL 32 9639 0009 3001 0004 1872 0002