Podręczniki

Biblioteka

Biblioteka szkolna dysponuje ponad 23 000 wolumenami i udostępnia swoje zbiory wszystkim uczniom szkoły, ich rodzicom oraz nauczycielom za okazaniem dokumentu tożsamości. W bibliotece znajdują się stanowiska komputerowe umożliwiające korzystanie ze zbiorów multimedialnych biblioteki oraz sieci internet. Serdecznie zapraszamy.

Księgozbiór to w przeważającej części literatura piękna, w tym lektury (13500 woluminów). Ponadto na strukturę zbiorów składają się: książki popularnonaukowe, słowniki i encyklopedie, albumy i atlasy, podręczniki i materiały dydaktyczne, dokumenty elektroniczne oraz zbiory specjalne.

Zbiory specjalne, to najstarsze książki oraz publikacje naszych nauczycieli i absolwentów. Biblioteka prenumeruje także następujące czasopisma:

  1. Biblioteka w Szkole
  2. Focus Historia
  3. Focus Historia Ekstra
  4. Język Polski w Liceum
  5. Newsweek Historia
  6. Pamięć. Biuletyn IPN
  7. Rewizje Tomaszowskie

Przydatne dokumenty

  • Regulamin biblioteki
  • Nowe pozycje w bibliotece
  • Honorowa lista darczyńców